Formulieren

SOS formulier (gegevens uit dit formulier gebruiken wij in noodsituaties)

 

Toestemmingsformulier verstrekken van medicatie 

Voor 'protocol 'medisch handelen op school', waaronder een toestemmingsformulier voor het verstrekken van medicatie, klik hier 

Verlofaanvraag

Elk kind vanaf 5 jaar is leerplichtig. Dit betekent dat kinderen vanaf 5 jaar verplicht zijn om elke schooldag naar school te komen. Voor 4-jarigen geldt deze plicht niet. Wij verwachten bij afwezigheid een afmelding, ook van de 4-jarigen. Alleen in onderstaand genoemde situaties kan verlof worden gegeven. Dit geldt dus niet voor vakanties of uitstapjes.
Verlof voor een periode tot 10 dagen moet bij de directie van de school worden aangevraagd. Dit kan alleen schriftelijk met een verlofformulier, dat u onder aan deze pagina kunt downloaden.
Bij het aanvragen van extra verlof dient u rekening te houden met onderstaande wettelijke richtlijnen.

Gewichtige omstandigheden (maximaal 10 schooldagen per schooljaar) (art.14, lid 1 leerplichtwet 1969)   

a.         als er aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan;
b.         bij verhuizing (maximaal 1 dag);
c.         bij gezinsuitbreiding (1 dag);
d.         bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen, afhankelijk van situatie);
e.         bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur);
f.          bij overlijden van familie (1,2,3 of 4 dagen, afhankelijk van situatie);
g.         bij 25-,40-,50-jarig ambtsjubileum of 12½-,25-,40-,50- of 60-jarig huwelijksjubileum 
            van ouders of grootouders voor 1 dag.
h.         wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst
             of levensovertuiging.
i.          bij andere gewichtige omstandigheden (in overleg met de directeur)