Positive Behaviour Support

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die wij belangrijk vinden. Vervolgens benoemen wij het gedrag dat past bij onze waarden en leren we deze actief aan de leerlingen. Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van ons onderwijs.

Leerlingen weten welk gedrag van ze wordt verwacht

Vanuit onze gemeenschappelijke waarden, respect, veiligheid, verantwoordelijkheid/ betrokkenheid, hebben we gezamenlijk bepaald welk gedrag van uw kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt.

Gedrag oefenen

De gedragsverwachtingen worden regelmatig geoefend en herhaald zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het gemakkelijker om het gewenste gedrag te laten zien.

Belonen en aanmoedigen

Om gedrag structureel aan te moedigen heeft elke groep een beloningssysteem. De verhouding tussen positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 4 tot 1. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt klein gehouden. Wanneer een leerling zich niet aan een gedragsverwachting houdt volgt een consequentie. Voor zowel leerlingen als leerkrachten is duidelijk hoe die consequentie er uitziet.