Jamie Hoeben

MR-ouderlid/ voorzitter

Anke Steenbekke

MR-ouderlid

Gaby van den Boomgaard

MR-ouderlid

Elke Heithuis

Leerkracht - groep 6

Carolien Nieuwmeijer

Leerkracht - groep 5

Brigitte Kemerink

Leerkracht - Groep 7b

Wat doet de MR?

Het belangrijkste doel van de MR is: “Meepraten en meebeslissen met het beleid van de school. Communiceren en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs voor, en de veiligheid van de kinderen op school. Instemmingsbevoegdheden voor de hele MR gelden bij zwaarwegende onderwerpen die alle betrokkenen aangaan, bijv. het schoolplan, fusie of het veiligheidsbeleid op school. De hele MR heeft een adviesbevoegdheid over onderwerpen die vooral de organisatie van de school betreffen. Dit doet de MR met ouders, leerkrachten en de schoolleiding.

We vergaderen zes keer per jaar ;

maandag 16 oktober 2023

maandag 27 november 2023

maandag 29 januari 2024

maandag 25 maart 2024

maandag 27 mei 2024

maandag 1 juli 2024

NOTULEN klik op onderstaande link