Meer- en hoogbegaafdheid

Voor alle leerlingen hebben we een passend onderwijsaanbod. Hierbij bieden wij uitdagende leersituaties aan, net boven het niveau van onze leerlingen. 

Soms zijn er leerlingen die makkelijk en snel leren. Die leerlingen bieden we in de groep ‘verrijking’ aan. Hiermee worden zij meer uitgedaagd en aangesproken op hun eigen ontwikkelingsniveau. 

Daarnaast hebben we een aparte ‘verrijkingsklas’; de plusklas. Deze klas is bedoeld voor die kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben dan in de groep aangeboden kan worden. De kinderen krijgen hier een dagdeel in de week extra en uitdagende leerstof aangeboden door  Wendy Stege, onze specialist (hoog)begaafdheid. De leerlingen werken hier in groepsverband of individueel aan verschillende doelen. Deze worden samen met de leerlingen opgesteld. Om deze doelen te bereiken worden er verschillende materialen, opdrachten en werkvormen ingezet.