Meer- en hoogbegaafdheid

Wij bieden uitdagende leersituaties aan net boven het niveau van onze leerlingen. Dit kan in de klas plaatsvinden of buiten de klas. Buiten de klas worden de leerlingen in een aparte groep, The Big Brainz, begeleidt door juf Wendy. Leerlingen werken in groepsverband en individueel aan doelen. Deze doelen worden samen met de leerlingen opgesteld. Aan de hand van deze doelen werken de leerlingen aan verschillende opdrachten. Zoals filosoferen, werkstukken, spellen.