ICT als inzet bij het leren

Op De Leemstee werken we met vanaf groep 4 met iPads en vanaf groep 6 met chromebooks. Ieder kind vanaf groep 4 heeft een 'eigen' device.

Bij de vakken rekenen en spelling maken we gebruik van de digitale verwerkingssoftware. De verwerkingssoftware is in een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de software kunnen leerlingen op eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit waar mogelijk ook aan bij andere vakgebieden. Natuurlijk gebruiken we de devices ook voor projectmatige en vakoverstijgende doeleinden. Tevens hebben we een doorgaande lijn wat betreft de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij leerlingen.