ICT als inzet bij het leren

Sinds schooljaar 2017-2018 werken we in de groepen 5 en 6 met iPads. In schooljaar 2018-2019 hebben we als school er naar toe gewerkt dat voortaan alle kinderen van groepen 4 t/m 8 een eigen device hebben om op te werken. Dat betekent dat kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 bij ons op school op een iPad werken. De groepen 7 en 8 werken op chromebooks.

Bij de vakken rekenen en spelling maken we gebruik van de verwerkingssoftware Gynzy Kids. De verwerkingssoftware van Gynzy is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de software kunnen leerlingen op eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij onze reken- en spellingsmethode en waar mogelijk bij andere vakgebieden. Natuurlijk gebruiken we de devices ook voor projectmatige en vakoverstijgende doeleinden. Tevens gaan we ons als school ook verdiepen in het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij leerlingen. 

Mocht u meer informatie over het gebruik van o.a. Gynzy willen, kijk dan eens op de volgende link