ICT als inzet bij het leren

Sinds schooljaar 2017-2018 werken we in de groepen 5 en 6 met iPads. In schooljaar 2018-2019 hebben we als school er naar toe gewerkt dat voortaan alle kinderen van groepen 4 t/m 8 een eigen device hebben om op te werken. Dat betekent dat kinderen uit de groepen 4 en 5 bij ons op school op een iPad werken. De groepen 6 t/m 8 werken op chromebooks.

Bij de vakken rekenen en spelling maken we gebruik van de digitale verwerkingssoftware, zoals Gynzy Kids en Bingel. De verwerkingssoftware is in een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de software kunnen leerlingen op eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit waar mogelijk ook aan bij andere vakgebieden. Natuurlijk gebruiken we de devices ook voor projectmatige en vakoverstijgende doeleinden. Tevens hebben we een doorgaande lijn wat betreft de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij leerlingen. 

Mocht u meer informatie over het gebruik van o.a. Gynzy willen, kijk dan eens op de volgende link