Wij willen een school zijn waar  elk kind centraal staat  en in staat is om te groeien en te bloeien.Wij zorgen voor een leef- en leerklimaat waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich gewaardeerd voelen.Onze kernbegrippen hierbij zijn vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Elk kind staat centraal:

Op De Leemstee doet elk kind er toe. Wij willen, dat elk kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en de kans krijgt zijn of haar eigen talenten te ontdekken. Dít op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief vlak. Wij ondersteunen, waar het moet, en laten het kind zelfstandig, waar het kan. Wij willen, dat elk kind eigenaarschap neemt en heeft over zijn of haar eigen ontwikkeling. Dit in samenspraak met ouders en de school.

 

Elk kind moet in staat zijn om te bloeien en te groeien:

Wij willen dat elk kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt.

Wij bieden elk kind de kans om te werken op eigen niveau. De leerkracht heeft hierbij een sturende en coachende rol. Leerkrachten belonen en bekrachtigen het gewenste gedrag van de kinderen. Niet alleen het gedrag wordt beloond. Ook belonen en waarderen leerkrachten de activiteiten van leerlingen. Hierdoor raken leerlingen meer gemotiveerd. Kinderen leren niet alleen individueel, maar leren ook met en van elkaar. Wij willen met de vakgebieden rekenen, lezen en taal op drie niveaus werken.

 

Wij zorgen voor een leef- en leerklimaat waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich gewaardeerd voelen.

Op De Leemstee willen wij een veilig en positief leef-  en leerklimaat, waarin elk kind, maar ook leerkrachten en ouders, zich veilig en gewaardeerd voelt.  Hierbij houden wij rekening dat elk kind een eigen leerproces doormaakt. Er is naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij willen niet alleen bij kinderen een leerklimaat, maar ook bij leerkrachten. Wij investeren in de ontwikkeling van de leerkrachten onder andere door scholing.

Onze kernbegrippen hierbij zijn vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Samen zijn wij verantwoordelijk voor ontwikkeling.

Wij werken vanuit een basis van vertrouwen tussen kind, ouders en leerkracht.

Je hebt respect voor jezelf, de ander en de omgeving.