De Leemstee, een leertuin voor elk kind! Elk kind moet kunnen groeien en bloeien in deze leertuin. Wij bieden uitdagende leersituaties aan net boven het niveau van onze leerlingen. Hierbij staat elke leerling centraal en bewaken wij het leerproces. Samen met ouders, leerkrachten en leerlingen zorgen we voor een positief leef- en leerklimaat waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.  

Onze kernbegrippen hierbij zijn veiligheid, vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.  

 

Een korte toelichting hierop:

Op De Leemstee doet elk kind er toe. Wij willen, dat elk kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en de kans krijgt zijn of haar eigen talenten te ontdekken. Dít op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief vlak. Wij ondersteunen waar het moet, en laten het kind zelfstandig waar het kan. Wij willen dat elk kind eigenaarschap neemt en heeft over zijn of haar eigen ontwikkeling. Dit in samenspraak met de leerling, ouders en school.

Wij bieden elk kind de kans om te werken op eigen niveau. De leerkracht heeft hierbij een sturende en coachende rol. Leerkrachten belonen en bekrachtigen het gewenste gedrag van de kinderen. Niet alleen het gedrag wordt beloond. Ook belonen en waarderen leerkrachten de activiteiten van leerlingen. Hierdoor raken leerlingen meer gemotiveerd. Kinderen leren niet alleen individueel, maar leren ook met en van elkaar. 

Op De Leemstee willen wij een veilig en positief leef-  en leerklimaat waarin elk kind maar ook leerkrachten en ouders zich veilig en gewaardeerd voelen.  Hierbij houden wij rekening dat elk kind een eigen leerproces doormaakt. Er is naast de cognitieve ontwikkeling ook aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij bieden niet alleen aan kinderen een leerklimaat, maar ook aan leerkrachten. Wij investeren in de ontwikkeling van de leerkrachten, onder andere door scholing.

Samen zijn wij verantwoordelijk voor ontwikkeling. Wij werken vanuit een basis van vertrouwen tussen kind, ouders en leerkracht. We hebben respect voor onszelf, de ander en de omgeving.