Tijd voor talent!

Op De Leemstee besteden we aandacht voor talentontwikkeling op verschillende gebieden. Denk daarbij aan:

  • Toneel
  • Sport
  • Computer
  • Handvaardigheid
  • Tekenen
  • Zang
  • Dans
  • Presenteren

Tijd voor talent - Podium

Vier keer per jaar zijn er voor elke groep podium optredens. De kinderen kunnen dan alleen, in groepjes of met de hele klas een optreden verzorgen. Het presenteren verzorgen de kinderen zelf. Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Tijd voor talent 

Tijd voor talent bestaat uit een aanbod van allerlei creatieve opdrachten zoals: handvaardigheid, toneel, film, sport en bijvoorbeeld koken. Ook het werken met verschillende devices komt daarbij aan bod. Tijd voor talent bestaat uit vier blokken van drie weken. De kinderen kiezen per blok twee opdrachten. Aan elke opdracht werken ze drie weken lang. Na afloop worden de werkstukken en foto’s in de hal tentoongesteld. Afhankelijk van de opdracht kunnen ouders assisteren bij de lessen.