Klachtenregeling Konot

Waar mensen werken gaat er ook wel eens iets mis. Daarover met elkaar in gesprek gaan is dan goed. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokken partijen worden opgelost, eventueel met tussenkomst van de directie, aanspreekpunt ongewenst gedrag of aandachtsfunctionaris.

De complete klachtenregeling van Konot kunt u hier vinden.