Ontwikkelingsgericht onderwijs

Op De leemstee werken we in de onderbouwgroepen volgens de ontwikkelingsgerichte visie. Binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs zijn: nieuwsgierig zijn, (zelf)vertrouwen hebben en emotioneel vrij zijn, belangrijke basiskenmerken. Deze basiskenmerken zijn voorwaarden voor een kind om tot ontwikkeling te komen. Binnen ons onderwijsaanbod staat enerzijds het veiligstellen van de basiskenmerken en anderzijds het creëren van uitdagende situaties centraal. De leidende activiteit binnen ons onderwijs aan jonge kinderen is spel. Uitgangspunt bij deze activiteiten in het kader van ons onderwijs zijn de drie B’s: Kinderen hebben betekenisvollegezamenlijke activiteiten nodig om tot ontwikkeling en tot leren te komen. De professionals bemiddelen. Wij zoeken naar een aanbod dat voor kinderen zelf interessant en van betekenis is, en stimuleren dat ze zich daarbinnen goed ontwikkelen en veel leren. Het doel is een brede ontwikkeling; basiskenmerken, persoonsontwikkeling en kennis en vaardigheden in samenhang, want ontwikkeling is een samenhangend geheel.

Het gaat om ‘hoofd, hart en handen’.

Via de onderstaande link kunt u een video bekijken. In de video laten we zien hoe wij in de praktijk werken.

Video ontwikkelingsgericht onderwijs De Leemstee

Het ontwikkelingsgerichte onderwijs krijgt in de hogere groepen een vervolg door projectmatig te werken vanuit betekenisvolle en actuele onderwerpen, met de lesmethode als basis.