Reglement leerlingenraad de Leemstee 

 

De Leemstee heeft een leerlingenraad.In de leerlingenraad zitten klassenvertegenwoordigers van groep 5 t/m 8.

De leerlingenraad heeft als doel de betrokkenheid van de leerlingen op wat er in de school gebeurt te vergroten. Dit zal ertoe bijdragen dat onze school nog leuker en aantrekkelijker wordt.

De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van de leerlingenraad mogen meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze school. Mogelijk kan de leerlingenraad in de toekomst ook een actieve rol vervullen op speciale dagen/gebeurtenissen op school.

De klassenvertegenwoordigers worden in het begin van het schooljaar gekozen door de groep waarin zij zitten. Zij blijven het hele schooljaar in de leerlingenraad. In volgende schooljaren mogen ze herkozen worden. De leerlingenraad vergadert 6 keer per schooljaar of vaker als dat nodig is. Zij bespreekt onderwerpen die door de directie of door een van de klassenvertegenwoordigers (bij voorkeur na overleg met hun klas) naar voren worden gebracht.

De vergadering wordt voorgezeten door de adjunct directeur Jeroen Bolster van de school. Voor iedere vergadering is er een agenda. Deze kunnen de klassenvertegenwoordigers voor de vergadering bespreken met hun eigen klas. Na de vergadering krijgen alle klassenvertegenwoordigers een verslag. Dit kunnen ze gebruiken om hun klas te informeren over wat er besproken en besloten is. De groepsleerkrachten krijgen een kopie van het verslag. Ook worden de oudervereniging, de MR deze manier geïnformeerd. Ook via de website of De Leemstee info kunnen ouders en leerlingen worden geïnformeerd

Namen leden leerlingenraad 2018-2019
5a: Asim en Rafael
7a: Femke en Tijmen
5b: Guusje en Puk
6b/7b: Twan en Sytske
6a: Emi en Mick
8a: Fleur en Bibi
8b: Tess en Anastasia