Beleidsplannen

Schoolplan

Hieronder vindt u het schoolplan. Hierin staat beschreven waar wij als school ons de komende vier jaar op gaan richten.  

 

Schoolgids

Hieronder kunt u de schoolgids 2019-2020 downloaden. Deze gids informeert u over de meest belangrijke zaken op onze school. Het gaat vooral om wat u, als ouder(s), concreet van onze school kan verwachten. De gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens doorhet bestuur van de Stichting KONOT vastgesteld.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. 

 

Veiligheidsplan

Hieronder vindt u het veiligheidsplan van basisschool de Leemstee.

 

Zorgstructuur

Hieronder vindt u de zorgstructuur van basisschool de Leemstee. 

 

Overige protocollen / beleidsplannen

U wordt naar de Konot website doorgelinkt voor alle overige protocollen en beleidsplannen.

Konot protocollen en beleidsplannen