Beleidsplannen

Schoolplan

Hieronder vindt u het schoolplan. Hierin staat beschreven waar wij als school ons de komende vier jaar op gaan richten.  

 

Schoolgids

Hieronder kunt u de schoolgids downloaden. Deze gids informeert u over de meest belangrijke zaken op onze school. Het gaat vooral om wat u, als ouder(s), concreet van onze school kunt verwachten. De gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens doorhet bestuur van de Stichting Konot vastgesteld.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Hieronder vindt u het schoolondersteuningsprofiel waarin wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. 

 

Veiligheidsplan

Hieronder vindt u het veiligheidsplan van basisschool de Leemstee.

 

Zorgstructuur

Hieronder vindt u de zorgstructuur van basisschool de Leemstee. 

 

Overige protocollen / beleidsplannen

De link hieronder verwijst naar overige protocollen en beleidsplannen van Konot.

Konot protocollen en beleidsplannen