Medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR bestaat uit personeelsleden en ouders . De MR praat met de schooldirectie over beleidsplannen ,  de begroting van de school enzo meer.

Dit schooljaar vergaderen we op 

Maandag 24 september 2018

Maandag 26 november 2018

Maandag 14 januari 2019

Maandag 11 maart 2019

Maandag 06 mei 2019

Maandag 01 juli 2019

U bent vrij om bij een vergadering te zijn. Meld u het dan wel via de mail mr.leemstee@konot.nl.

Via dit mailadres kunt u ons altijd benaderen.