Medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR bestaat uit personeelsleden en ouders . De MR praat met de schooldirectie over beleidsplannen ,  de begroting van de school enzo meer.

Dit schooljaar 2019/ 2020 vergaderen we op 

Maandag 30 september 2019

Maandag 18 november 2019

Maandag 13 januari 2020

Maandag 02 maart 2020

Maandag 20 april 2020

Maandag 08 juni 2020

U bent vrij om bij een vergadering te zijn. Meld u het dan wel via de mail mr.leemstee@konot.nl.

Via dit mailadres kunt u ons altijd benaderen.