Medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR bestaat uit personeelsleden en ouders . De MR praat met de schooldirectie over onder meer de begroting van de school.