Sinds schooljaar 2017-2018 werken we in de groepen 5 en 6 met I-pads.

Gynzy's verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de software kunnen leerlingen op eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij onze reken- , taal- en spelling-  lesmethodes. 

Wereld in getallen

Taal op Maat

Spelling op Maat

In deze leeromgeving zitten extra uitdagingen zodat ze aansluiten bij persoonlijke leerroutes.